VVDN Technologies Europe - täyden palvelun IoT ratkaisuja

VVDN Europe tarjoaa ohjelmistokehityspalveluita ja laitevalmistusta siten, että tuotekehityksen suunnittelu ja johto tapahtuu Suomessa ja varsinainen kehitys/valmistus yrityksen alihankkijaverkostossa Intiassa. Kotimainen projektijohto takaa laadun ja vastaa kommunikoinnista asiakkaiden kanssa. Ammattitaitoinen alihankkijaverkosto, jonka kanssa yrityksen perustajat ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä useiden vuosien ajan, pystyy toteuttamaan projektit nopeasti, laadukkaasti ja kohtuullisin kustannuksin.


VVDN Europen toimintamalli perustuu kahteen keskeiseen prosessiin:
1. Asiakasprojektin johtaminen. Yritys tuntee asiakkaidensa liiketoiminnan ja pystyy niiden kanssa yhteistyössä määrittämään kehitettävän ohjelmiston ja tuotteiden vaatimusmäärittelyn ja projektien tavoitteet. Kehitystyön johto toteutetaan läheisessä yhteistyössä asiakkaan ja yrityksen asiantuntijoiden kanssa siten, että toteutuksen laatu vastaa asiakkaiden odotuksia.


2. Alihankinnan johtaminen. Yrityksellä on pitkäaikaiset yhteydet Intialaisiin ohjelmisto- ja tuotekehitysalihankkijoihin. Ohjelmistojen ja prototyyppien kehittämisessä ollaan erittäin tarkkana siinä, että asiakkaiden tarpeet tulevat oikealla tavalla kommunikoiduksi ja niihin vastataan mahdollisimman tarkasti. Yrityksen johdolla ja verkostolla on erinomainen kokemus Intialaisesta työkulttuurista ja projektijohtamisesta.